Perunkirjoitukset

Kalla säilyttää toiveesi
Perunkirjoitusten
Järjestäminen

Autamme kuolemaan liittyvien oikeudellisten asioiden hoidossa sekä ennakkoon että läheisen kuoleman jälkeen. Välitämme  alla mainittuja palveluja:

  • perunkirjoitukset
  • perinnönjako
  • testamentit
  • sijoitusneuvonta
  • verosuunnittelu
  • muut oikeudelliset asiat

Yhteydenotot

Paula Siitonen 0400 587 654

Koskikatu 20 C 11, 96200 Rovaniemi

Ari Sallila 0400 725 777

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Tietoa perunkirjoituksesta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja. Perukirjan perusteella määrätään esimerkiksi perintöverot. Se on tärkeä asiakirja kuolinpesälle.