Perunkirjoitukset

Kalla säilyttää toiveesi
Perunkirjoitusten
Järjestäminen

Autamme kuolemaan liittyvien oikeudellisten asioiden hoidossa sekä ennakkoon että läheisen kuoleman jälkeen. Välitämme  alla mainittuja palveluja:

  • perunkirjoitukset
  • perinnönjako
  • testamentit
  • sijoitusneuvonta
  • verosuunnittelu
  • muut oikeudelliset asiat
Yhteydenotot

Paula Siitonen
0400 – 587 654
paula.siitonen@pp.inet.fi

Tietoa perunkirjoituksesta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja. Perukirjan perusteella määrätään esimerkiksi perintöverot. Se on tärkeä asiakirja kuolinpesälle.